Den här sajten använder cookies   OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES   Mer information >
http://olistat.se/http://aktieps.se/http://www.smallcaplisted.se/

Om man vill ha information om onoterat/olistat


Om man är osäker kring formalia om bolaget kan man alltid söka information hos följande:


Bolagsverket
Bolagsverket logga
- Bolagsverket, som har uppgifter i näringslivsregistret om styrelse, firmatecknare, emissioner, antal aktier etc. Det kan vara klokt att betala 500 kr i anmälningsavgift hos Bolagsverket för att sedan fritt kunna söka på internet i deras databank om olika bolag. För mindre summa kan man själv sedan ladda ner bolagsordning, årsredovisningar, ärendeinformation etc.


Revisorn
- Revisorn, kan man ställa frågor till om uppgifter i årsredovisningar och uppgifter som kanske inte finns uppdaterade ännu hos Bolagsverket. Vilka övriga bolag reviderar revisorn? Är revisorn anställd i ett känt revisionsbolag eller ett mindre lokalt? Godkänd eller auktoriserad revisor?


Styrelsen
- Styrelsen. Vilken bakgrund har styrelsen? Sök information om styrelsens ledamöter på Internet och affärsdatabaser. I ett memorandum behöver inte information om ledamöternas handel och vandel stå med. Därför är det av yttersta vikt att man som investerare kollar upp styrelsens ledamöter. I vilka fler bolagsstyrelser sitter ledamöterna med? Kolla även dessa bolag.


Grundaren/na
- Grundaren/na. Det är viktigt att viktigt att kolla grundarnas och ledningens handel och vandel. Om någon varit med om en konkurs är det ingen katastrof bara berättelsen från konkursadvokaten är ”ren” dvs ingen skuld faller på ledamoten. Om en person har två eller flera konkurser bakom sig inom loppet av fem år bör man se upp. I USA är det en merit att ha varit med i ett bolag som varit med i trångomål fast i Sverige är det fortfarande skambelagt. I Sverige skall man bara ha varit med när det gått bra. Ett företag har alltid sin upp och nedgångar - tänk på det. Det gäller att hantera bolaget i en nedgång också. Om grundaren/entreprenören blir av med för stor andel av ägandet försvinner ofta drivkraften och incitamentet att utveckla bolaget.


5-10 största ägarna
Fråga gärna efter de 5-10 största ägarna i bolaget.