Den här sajten använder cookies   OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES   Mer information >
http://olistat.se/http://aktieps.se/http://www.smallcaplisted.se/

Värdering av onoterade bolag


Startbild
Att värdera nystartade bolag är alltid vanskligt. Första emissionen får alltid grundaren släppa ifrån sig 10-20 procent av bolaget om man inte kan peka på en vettig omsättning och att bolaget tjänar pengar. En relativt sätt låg värdering i början gör att värderingen i kommande emissioner kan stiga. Om bolaget blir för högt värderat i första emissionen inträffar moment 22 i kommande emissioner. De investerare som gick in på för hög värdering i första emissionen sitter fast och ser värdet på investeringen minska.
Om bolaget har inom kort möjlighet att visa svarta siffror finns det oftast en uppsida på investeringen. Fråga alltid styrelsen hur de kommit fram till värderingen av bolaget.
Vid alla aktieplaceringar bör man därför ta reda på vad hela bolaget är värt, och det gör man genom att multiplicera antalet aktier med priset per aktie.


Likviditeten
500 kr
Frågan måste alltid ställas i onoterade bolag som genomför en emission, - Hur länge räcker pengarna?
Styrelsen skall redogöra för hur långt de tror emissionslikviden räcker. Det är alltid likviditeten som är viktigast i små onoterade bolag. Ett viktigt mått är hur stor ”burnrate” dvs. omkostnader per månad bolaget har. Sedan är det bara att räkna framlänges. Frågan måste också ställas vilka huvudposterna är kostnadsmässigt.


Resultaträkning och Balansräkning
Titta när dessa dokument senast var uppdaterade. Det händer fort saker i ett mindre onoterat bolag.