Den här sajten använder cookies   OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES   Mer information >
http://olistat.se/http://aktieps.se/http://www.smallcaplisted.se/

Nyemissioner i onoterat/olistat


Via emissionsinstitut
Om bolaget är publikt och registrerat vid Euroclear utses alltid ett emissionsinstitut som är Euroclear:s förlängda arm i systemet med elektroniska aktier. Emissionsinstitutet kallas också för ett kontoförande institut (KI) och bolaget benämns emittentbolag. Emissionsinstutet kan ha olika roller men tar oftast hand om själva emissionen och det är dit man skickar teckningssedlarna. Pengarna sätts in på ett klientmedelskonto och när emissionen är avslutas tas ett bankintyg ut innan pengarna skickas över till bolaget. Om bolaget har likviditetsproblem kan en del av likviden sändas över till bolaget under pågående emission. Detta avgör dock emissionsinstitutet. De som kan utses till kontoförande institut är värdepappersbolag som fondkommissionärer och banker.

Stämpling av prospektet
Prospekt tumnagel
För att höja statusen och ”backa upp” bolaget som tar in kapital är det inte ovanligt att prospektet stämplas av emissionsinstitutet/kontoförande institutet. Stämplingen innebär att man sätter sin logotype på prospektets fram- eller baksida.

Bolaget sköter själv emissionen
Bolaget kan själv sköta emissionen vare sig det är privat eller publikt bolag. Bolaget upprättar då själv ett klientmedelskonto till vilket pengarna sätts in. Samma procedur med bankintyg innan pengarna tas ut från kontot. Det är heller inte ovanligt att en advokatbyrå sköter emissionen. De behöver inget tillstånd från någon myndighet bara att de är godkända advokater. Advokatbyrån fungerar då som emissionsinstitut. Detta är inte ovanligt vid så kallade private placements där stora belopp kan komma ifråga. Emissionen måste givetvis sedan anmälas i god ordning till Bolagsverket - se informationen om regler innan.
Faktiskt kan annat än en advokatbyrå tjänstgöra som ett emissionsinsitut.