Den här sajten använder cookies   OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES   Mer information >
http://olistat.se/http://aktieps.se/http://www.smallcaplisted.se/

Investera i onoterat/olistat


Vad skall du leta efter i ett memorandum/prospekt?
- Bakgrund och motiv
/ Vad är motivet till emissionen och vad man skall använda pengarna till?

- Riskfaktorer
/ Har bolaget inventerat alla tänbara riskfaktorer? En ledning med hög riskinsikt har större koll på vad som kan gå snett. Ju fler beskrivna risker ju bättre beredskap borde bolaget ha.

- Tydlig information under villkor och anvisningar
/ Bland de vanligaste frågorna i samband med emission är när otydligt skrivna anvisningar.

- Värdering
/ På vilka grunder har värderingen skett?

- Är bolaget VPC-anslutet?/
Om inte - hur sker registreringen av aktieboken? Vem sköter emissionen?

Emissionshistorik
Hur många tidigare emissioner är gjorda i bolaget och till vilken kurs och värdering?
Vad vara syftet med respektive emission?
Räckte pengarna så länge som var prognostiserat inför varje emission?

Bolagets ledning
Det är otroligt viktigt att granska bolagets ledning. Framförallt måste man få mycket information om grundaren och den/de som är huvudägare i bolaget .


Informationsskylt


Exit
När kommer bolaget att vara VPC-registrerat ?
När är planerad exit dvs listning/notering planerad?
Vilken lista tittar bolaget på?
Toleransen för ett mindre bolag skall genomföra en exit är av erfarenhet 1 - 1,5 år.
Ju tidigare investeringen sker i bolaget ju större risk, men desto större ekonomisk uppsida är det också. Värderingen i ett tidigt skede är betydligt lägre i ett tidigt skede.