Den här sajten använder cookies   OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES   Mer information >
http://olistat.se/http://aktieps.se/http://www.smallcaplisted.se/

Att handla i onoterat/olistat – tänkbara handelsplatser för onoterat/olistat


HANDEL I ONOTERAT med främst CALL-HANDEL
Ett antal handeslplatser försöker upprätthålla handel i onoterade bolag med hjälp av olika instrument. Det är främst med hjälp av telefonen som bud matchas mot varandra.


http://www.mangold.se
Fondkommisionären Mangold AB driver också en lista som kallas för Mangoldlistan där ett 10-tal bolag finns uppställda. Man matchar köp och sälj på Mangold Fk AB.
Mangold Fondkomissio…


http://www.bequoted.se/
http://www.bequoted.se/ har också en så kallad telefonhandel med aktier i ett antal bolag. De matchar kurserna genom att order läggs över internet eller hos mäklare. Bequoted starka sida är mest att de har en IR-funktion för de bolag som önskar sådan. De skickar ut nyhetsbrev etc.
För att en bank eller fondkommissionär skall få bli ansluten till beQuoted måste det vara ett värdepappersinstitut under Finansinspektionens tillsyn. Kursinformation som uppdateras i OTC-systemet skickas också till SIX, Reuters och Ecovision.
Idag har Bequoted avtal med Aqurat Fondkommission som haterar köp och sälj.
Bequoted-logo


http://www.onoterat.se/
http://www.onoterat.se/ har också ett köp och säljsystem men endast en handfull bolag finns anslutna.
onoterat.se


http://www.alternativa.se/
http://www.alternativa.se/ är Alternativa Aktiemarknaden. Alternativa aktiemarknaden organiserar handel i små och medelstora företag. De ansluter företag med en existerande ägarspridning för att sedan sammanföra köpare och säljare av aktier i företagen. Formellt är Alternativa ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. På Alternativa aktiemarknaden handlas företagens aktier på förutbestämda dagar, som mest en gång i månaden. Företagens storlek och ägande gör en daglig kontinuerlig prissättning olämplig, varför priset fastställs via en auktionsmodell alternativt av ett särskilt marknadsråd. På varje handelsdag handlas därmed aktien till ett pris. Ett 25-tal bolag finns anslutna.
alternativa aktiemar…
ORDERDRIVEN DAGLIG HANDEL I ONOTERADE BOLAG
De marknadsplatser där onoterade bolag handlas i orderdriven handel (där det inte går att styra eller manipulera handeln) är:

http://www.nordicmtf.se/.
http://www.nordicmtf.se/. Nordic MTF är en plattform för handel i små och medelstora tillväxtföretag som ännu inte hunnit bli mogna för en börsnotering och är utvecklad efter det kommande EU-direktivet Markets in Financial Instruments Directive (MiFID).
Handeln sker i Nordic Growth Markets, handelssystem under avdelningen Nordic MTF, vilket innebär att Nordic Growth Markets medlemmar kan handla på Nordic MTF lika enkelt som på börslistan NGM Equity. Kursinformationen distribueras i realtid till bland andra SIX, Reuters, Ecovision samt ledande Internetportaler med finansiell inriktning. Idag finns ett drygt 20-tal bolag på listan.

NordicMTF-logo


http://www.aktietorget.se/
Likaså kommer Aktietorget att hamna under samma EU-direktiv och mista sin auktorisation som marknadsplats. Aktietorget, http://www.aktietorget.se/ tillhandahåller ett system för handel med aktierna i de bolag som noteras på Aktietorgets lista, vilka är ett 60-tal i dag. Aktietorget kräver granskning för att bli listade på marknadsplatsen.
Aktietorget-logo


OMX Group-logo
   http://www.omxgroup.com/firstnorth/
http://www.omxgroup.com/firstnorth/ , First North är en alternativ marknadsplats för mindre tillväxtföretag och erbjuder möjligheter på den nordiska och globala finansiella marknaden. First North är en del av OMX Nordiska Börs. Det innebär att företagen som är listade på First North har samma handelssystem, men regelverket är mindre avancerat. Här krävs sponsor för att ifrågakomma. Idag finns 85 bolag listade på marknadsplatsen.