Den här sajten använder cookies   OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES   Mer information >
http://olistat.se/http://aktieps.se/http://www.smallcaplisted.se/

Investerarskolan


Investera efter halva resan?
1000 kr
När bolaget blir listat eller börsnoterat är halva resan redan gjord, sett ur investerarsynpunkt. För att få en så stor uppsida som möjligt på en investering, gäller det att komma in så tidigt som möjligt som aktieägare i bolaget. Då är det också störst risk som investerare. Det gäller därför att ta reda på så mycket information om bolaget som möjligt innan man vågar investera. Även om allt ser bra ut kan oförutsedda händelser inträffa som påverkar bolagets framtid. Det går inte agera som vid en investering i ett bolag som är noterat. Glöm alla p/e-tal och historik i form av årsredovisningar. Här är det likviditeten som styr utvecklingen i bolaget. Du kan kolla upp ett antal viktiga fakta:

Investera i onoterat
Pengar l?ttad
- Är bolaget Euroclear-registrerat? De flesta sköter egen aktiebok och har inte registrerat sig vid Euroclear ännu.

Den vanligaste uppfattningen hos investerare är att man tror att alla bolag som emitterar är Euroclear-registrerade - så är det inte!
Alla bolag som emitterar är inte Euroclear-registrerade. Som investerare måste man därför få ett registerutdrag från aktieboken om att man är nybliven aktieägare. Detta registerutdrag begär hos bolaget om bolaget inte är Euroclear-registrerat.

Varning om bolaget skickar ut fysiska aktiebrev! Det tar upp till ett år att döda ett förkommet aktiebrev. Vanligast är om aktieboken är digital innan Euroclear-notering, för då blir ändå aktierna elektroniska.


Aktiebok
- Aktiebok. Euroclear kräver historik i aktieboken. Fråga hur den sköts och vilka som de är de tio största aktieägarna.


Aktiebrev
- Aktiebrev. Återigen se upp med detta. Om bolaget har en webbaserad aktiebok - fråga efter vilket system de använder och begär registerutdrag.

aktiebrev


Emissionshistorik
- Antal tidigare emissioner - vilka nivåer och belopp?
Finns emissionshistorik?
Finns A och B-aktier. Finns planer på att stämpla om A-aktier till ett aktieslag om olika aktieslag existerar?


Tidigare memorandum/prospekt
- Finns tillgång till tidigare memorandum/prospekt från tidigare emissioner?
Jämför fakta med befintlig emissionsdokument.


Ny eller gammal ekonomisk redovisning?
- Senaste ekonomiska sammanställningen.
Hur gammal är den?
Begär Resultaträkning (RR) och Balansräkning (BR) om eknomiska sammanställningen är gammal.
Läs igenom noterna i årsredovisningen noggrant (viktig informationen sitter i nötterna) .


Likviditeten
- Hur mycket finns i kassan?
- Hur länge räcker pengarna?
Nästan allting vad gäller nya tillväxtbolag handlar om likviditet.

Tjuga


Skulder eller anmärkningar?
- Finns skatteskulder, betalningsanmärkningar etc på bolaget?
Kolla i Delectas emssionsbank - onoterat.net som finns på denna webbsida.