Den här sajten använder cookies OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES Mer information >
http://financialevenings.se/http://www.unqouted.se/YouTube

Event


Paketerade lösningar
Delecta Financial Events kan bistå Bolaget genom Event i olika former, skräddarsydda paketerade lösningar efter bolagets behov.


LÂda   Kundträffar
o Event i syfte att möta leverantörer och kunder. Delecta har genomfört dylika arrangemang för exempel SEB och Ratos samt för mindre bolag.


LÂda   Höj värdet på bolaget
o Event i syfte att höja bolagets värde till exempel inför halvårsrapporter och helårsbokslut.


LÂda   Tydliggöra ny affärsinriktning i bolaget
o Event i syfte att tydliggöra en ny affärsinriktning. Delecta har bland annat genomfört detta för Ratos i samband med omvandling till private equity-bolag.


LÂda   Möta investerare under en emission
o Event i syfte att möte tänkbara investerare i samband med emissioner och genomförs alltid i samarbete med Financial Stockholm. Tillsammans har vi investerare över hela landet där bolag har mött sina investerare och blivit presenterade. En blixtbelysning på bolaget gör att investeraren snabbt kan bilda sig en uppfattning om bolaget och de som företräder bolaget.


LÂda   Mässa eller seminarieserie
o Event i form av mässor och seminarieserier med inriktning finansiell marknad.