Den här sajten använder cookies OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES Mer information >

NeuroVive Pharmaceutical AB

INFORMATIONSMÖTEN VÅREN 2018

Välkommen till informationsträffar

NeuroVive Pharmaceutical AB

NeuroVive genomför en företrädesemission med teckningstid 10-24 april. Informationsmöten arrangeras i Stockholm och Göteborg.NeuroVive har flera lovande läkemedelsprojekt inom medfödda mitokondriella sjukdomar, traumatisk hjärnskada och fettleversjukdomen NASH. För dessa allvarliga sjukdomar finns för närvarande inga läkemedel. En emission genomförs som erbjuder möjlighet att investera i dessa projekt och deras betydande marknadspotential. Medel från emissionen kommer att bekosta fortsatt klinisk utveckling inom KL1333 för medfödda mitokondriella sjukdomar, och NeuroSTAT® för behandling vid akut hjärnskada, vidare för prekliniska projekt inklusive NV556 vid NASH där utlicensieringsaktiviteter pågår.

Obligatorisk Anmälan:

Stockholm
Tid: 17 april 2018, kl. 17-19
Plats: Klara Strand (Klarabergsviadukten 90), rum Ängsö

Stockholm: http://event.delecta.se/event.php?affID=976&eventID=679

Göteborg
Tid: 19 april 2018, kl. 17-19,
Plats: Centralhuset (Nils Ericsonsplatsen 4), rum Orientkusten 

http://event.delecta.se/event.php?affID=976&eventID=678


Senaste:
· HireXtra AB: Roadshow i mars 2019
· SStar Gold Resorces AB (publ): Guldgruvor i Ryssland
· Litter Hunt AB: AKTUELL EMISSION
· Adescare International AB (publ): AKTUELL EMISSION
· AKTUELL EMISSION