Den här sajten använder cookies OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES Mer information >

INFORMATIONSMÖTEN VINTER/VÅR 2018

Roadshow


Försäljningen av bostäder inne i Stockholm återhämtar sig och prisbilden där är fortfarande mycket hög. Bolaget Omnires D3 AB satsar istället på tre olika mindre bostadsprojekt med låg prisbild på norrort i Stockholm.

 

Vid sista station på Roslagsbanan (660 meter) byggs unika nya boenden med sjöutsikt - ÖSTERSKÄR. Det handlar om sex bostadsrätter med två parhus och två studiohus.  Bostäderna byggs av entreprenör som också är delägare i projektet.

Det är bostadsrätter där bostadsrättsföreningen är obelånad. Försäljningspriset bedöms ligga runt 39 MSEK vilket ger en projektvinst om 8 MSEK efter återbetalning av skulder. Omnires D3 AB behöver stärka det egna kapitalet i projektet och erbjuder preferensaktier med 15 % ränta. Eftersom byggstarten sker i vår beräknas hela projektet med återbetalning av preferensaktier och ränta ske inom 10-13 månader.  Försäljning av bostäderna börjar i maj i år och mäklaren räknar med mycket snabb försäljning. Orsaken är det låga kvadratmeterpriset och obelånad förening där även barnfamiljer har råd till.

 

Det andra projektet heter KÅRSTA PARK. Beläget 10 minuter från Roslagsbanan. Stenkast till skola, badsjö, fotbollsplan och natur. Perfekt för barnfamiljer med nyproducerade hus. Lite större projekt där beräknat försäljningspris är 252 MSEK. Projektvinst 88 MSEK efter återbetalning av skulder. Även här börjar försäljningen under Q 2. Även i detta projekt behöver man stärka upp det egna kapitalet med maximalt 6 MSEK. Löptiden i detta projekt är 15 månader +/- 3 månader.

 

Preferensaktierna skall återbetalas i sin helhet inklusive ränta innan stamaktieägare har rätt till utdelning.

BOLAGET I KORTHET
• Omnires grundades 2017 med syftet att genomföra miljövänlig projekt- och markutveckling anpassat till marknadens efterfrågan och betalningsförmåga.
• Omnires drivs av specialister inom markförvärv,kapitalanskaffning och fastighetsutveckling.
• Omnires är involverat i alla aspekter avfastighetsutveckling inkluderande markförvärv,detaljplanearbete, byggnation och försäljning.
• För närvarande är tre projekt under utveckling


Senaste:
· HireXtra AB: Roadshow i mars 2019
· SStar Gold Resorces AB (publ): Guldgruvor i Ryssland
· Litter Hunt AB: AKTUELL EMISSION
· Adescare International AB (publ): AKTUELL EMISSION
· AKTUELL EMISSION