Den här sajten använder cookies OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES Mer information >
http://financialevenings.se/http://www.unqouted.se/YouTube

European Moving Technologies AB

European Moving Technologies AB

Det nya sättet att flytta

European Moving Group (EMG) är ett Londonbaserat bolag som fördubblar sin omsättning varje år och har en marginal om 35 procent. Bolaget följer sin ekonomiska utveckling vecka för vecka och kommer ge aktieägarna en löpande information. Bolaget har kontor i England, Polen Bulgarien, Frankrike och snart Tyskland. Framtagna algoritmer beräknar storlek på last och program räknar ut körrutt och var chauffören skall hämta och lämna hela eller delar av sin last efter färdvägen. En plattform och App tas nu fram för att göra flytten än mer kundvänlig. Bolaget noterar sig vid Nasdaq Stockholmsbörsen (First North) och gör en ägarspridning och spridningsemission innan dess.

https://europeanmoving.co.uk/en/

 

Läs mer om European Moving Technologies AB på Delecta >     europeanmoving.co.uk/en/ >